Bestill gratis steinsprutplaster

Stenskottsplaster

For å beskytte steinspruten mot smuss og fuktighet, kan du bestille et spesielt steinsprutplaster.

Plasteret er gratis og plasseres på steinspruten så fort skaden har skjedd. Det bidrar til å beskytte frontruten til du kan komme til et av våre verksteder for å få utbedret skaden.

Bestill steinsprutplaster