Ryds Bilglass informerer om Coronaviruset

Vi vil informere alle våre kunder og samarbeidspartnere at vi i Ryds Bilglass, på tross av den perioden av usikkerhet vi befinner oss i som følge av Coronaviruset, er fullt fungerende og fortsetter å levere skift og reparasjoner av bilglass.

På grunn av situasjonen vi nå står i med det nye Coronaviruset, Covid-19, og informasjonen fra Folkehelseinstituttet har Ryds Bilglass valgt å lage en beredsskapsplan for de ulike scenarioene som kan oppstå.

Utgangspunktet for beredsskapsplanen er å dekke samtlige perspektiv som påvirker virksomheten, samt våre kunder og samarbeidspartnere sine ulike behov og interesser. Beredsskapsplanen tar utgangspunkt i Ryds Bilglass sin verdikjede, samt en overgripende risk- og konsekvensanalyse.

Her er noen eksempler på iverksatte tiltak:

  • Daglig avstemme med våre leverandører for å sikre leveranser av bilglass, tilbehør, lim med mer.
  • Dele opp forretningskritiske funksjoner på ulike steder og lokaler, for eksempel kundesenteret vårt.
  • Selskapets ledergruppe har nedsatt en krisestab som har daglig møte for å avstemme nåværende situasjon og se på vår beredskap.
  • All reise virksomhet nasjonalt og internasjonalt er innstilt.
  • For tjenestereiser gjelder forbud for samtlige medarbeidere, både inn- og utenlands med offentlig transportmidler som fly, buss, tog og båt.
  • Unngå fysisk kontakt i m øte med andre mennesker om det absolutt ikke er helt nødvendig. En skal benytte seg av digitale verktøy.
  • Løpende informasjon til våre medarbeidere via intranett og mail med retningslinjer, FAQ og øvrig relevant informasjon.
  • Unngå tilstedeværelse på for eksempel kursing, konferanser eller lignende tilstelninger.
  • Benytte engangshansker når vi arbeider med kundebiler og bilnøkler.
  • Vaske bilnøkler og vaske interiør i kupén (ratt, instrumentpanelet, girspak mm) med antibak.

Våre retningslinjer bygger på at vi står sammen om å ta vårt samfunnsansvar gjennom å følge Folkehelseinstituttets retningslinjer for å minske spredning av smitte samt å fortsette med vår daglige drift. Våre kunder og medarbeidere er det viktigste vi har og vi gjør alt i vår makt for å minimere spredning av smitte.

Ved spørsmål, ta kontakt med undertegnede på mail: tone.jakobsen@rydsbilglass.no eller mobil 92896920.

Med vennlig hilsen
Tone Jakobsen, CEO
Ryds Bilglass