Vilkår og personvern

Ansvarlig utgiver for denne hjemmesiden er Ryds Bilglass AS. Her finner du informasjon om hvilke vilkår som gjelder for bruk av dette nettstedet og våre tjenester, hvordan vi behandler personopplysninger samt øvrig informasjon som påvirker ditt personvern.

Personopplysninger

Når du bestiller noe hos oss, f.eks bestiller en time for ruteskift, steinsprutreparasjon eller et steinsprutplaster, samler vi inn den informasjonen vi trenger for å kunne fullføre din bestilling.

  • Navn, adresse, mailadresse, telefonnummer
  • Registreringsnummer på kjøretøyet

Vi henter informasjon om kjøretøyet ditt fra Statens Vegvesen. I denne informasjonen så inngår også organisasjonsnummer/personnummer til eieren av kjøretøyet som vi bruker i vårt kunderegister.

For fullførte bestillinger, lagres informasjonen i 7 år i henhold til regnskapsloven.

Ønsker du mer informasjon om de opplysninger vi har lagret om deg eller vil du at vi fjerner dem, kan du kontakte oss via mail, info@rydsbilglass.no

Google Analytics

Vi bruker Google Analytics for statistikk om bruk av dette nettstedet.

Google’s vilkår for Google Analytics

Cookies

En informasjonskapsel (eller cookie) er en liten tekstfil som et nettsted ber om å lagre på den besøkendes datamaskin. Cookies brukes på mange nettsteder for å gi de besøkende tilgang til ulike funksjoner. Informasjonen i cookien kan også brukes til å overvåke en brukers surfing på nettsteder som bruker samme cookie. Vi bruker f.eks cookies til å samle statistikk om bruken av vårt nettsted, ved innlogginger og for å ‘huske’ hvilke valg brukeren har tatt.