Grønt er skjønt

Kalibrering av bil

Miljøspørsmål har alltid vært et viktig tema for Ryds Bilglass og for våre kunder. Dette viser vi ved å være sertifisert i henhold til ISO 14001, hvilket innebærer at vi aktivt jobber med vår miljøpolitikk samt relevante mål og handlingsplaner i hele vår organisasjon.

Det er et viktig aspekt å jobbe med for å sikre en redusert global klimapåvirkning. Et ledd i dette er at våre kunder alltid tilbys elsykkel samt at de lånebilene vi har er miljøklassifiserte.

Vi har som målsetning å være helt klimanøytrale i 2020.